Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe Toruń

Ocieplanie pianką PUR - Toruń Bydgoszcz Ile kosztuje ocieplenie pianką - Cena ocieplania PUR
Technologie ocieplania domu
1 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
24 września, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma wiele zadań, które wymagają roztropności i solidności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego fachu. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które opisują typy przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, które mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zazwyczaj są to wykroczenia z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy karne, wyrządzają znaczną krzywdę wobec poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa lub usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby postępowanie jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zwykle prowadzone przez kancelarię prawną postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym również przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie wynika z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest również zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wywołania szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie potrzebny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z tajnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd trzeba domagać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym wykonać określone działania. Są to więc sprawy związane z formą i warunkami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w staraniach o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zwykle skazani także ubiegają się o wydanie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, gdy osadzony żąda odszkodowania od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na marne warunki w celi. Adwokat może również osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to skutki tych działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo kierowania pojazdów. Często zaliczane są tu również wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, chociaż zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to także nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.